Velkommen til Innkjøpsskolen

Inventura er spesialister på innkjøp og kontrakt. Inventura leverer rådgivning og opplæring til kunder i alle bransjer, både i privat og offentlig sektor.
Vi er årlig involvert i nærmere 1000 ulike innkjøp fra inngåelse av mindre kontrakter på varer og tjenester til store og komplekse investeringskjøp.

 

Innkjøp er viktig for de fleste virksomheter. En typisk mellomstor virksomhet i Norge har flere hundre leverandører og avtaler, hvor innkjøpskostnader kan utgjøre fra 40 til 80% av totale kostnader. Det er derfor viktig at innkjøp foretas av kompetent personell i henhold til en definert prosess for å sikre omdømme, best mulig konkurranse, og for å unngå feil og ulovligheter.

Innkjøp er anskaffelse av varer og tjenester fra leverandører. Målet er at, varen eller tjenesten dekker et definert behov, og at det kjøpes inn til best mulige betingelser, tilfredsstiller krav til kvalitet og leveringstid, og at kontrakter har god balanse mellom risiko og gevinster.

Vi har utviklet et komplett rammeverk for innkjøp som vi kaller innkjøpshjulet. Innkjøpshjulet reflekterer en god innkjøpsprosess fra A til Å, og sikrer at behov og tekniske, kommersielle og juridiske krav blir ivaretatt fra start til slutt. Innkjøpshjulet kan tilpasses anskaffelsens størrelse og kompleksitet, og passer i alle virksomheter.

Vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaringer, og vi har derfor utviklet «Innkjøpsskolen» som reflekterer vår «beste praksis» innenfor innkjøp og kontrakt. Innkjøpsskolen gir deg innsikt og ferdigheter som du umiddelbart kan anvende til å forbedre dine innkjøp.

Innkjøpsskolen inneholder kjernemoduler som reflekterer fasene i innkjøpshjulet. Du får her en grunnleggende men solid innføring i innkjøpsprosessen. Når du er ferdig med alle kjernemodulene kan du ta «Innkjøpstesten». Og når du har bestått denne har du «Innkjøpsdiplomet». Dette er et bevis på at du kan innta en nøkkelrolle i enhver innkjøpsprosess.

Innkjøpsskolen gir:

  • Profesjonell og effektiv opplæring i innkjøpsprosessen
  • Kunnskap, ferdigheter og verktøy som gir bedre innkjøp
  • Et oppslagsverk til bruk som jobbstøtte
  • Trygghet og mot til å lede innkjøpsprosesser
  • Og den kan tilpasses virksomhetens innkjøpsprosess om ønskelig.

Du er nå på vei til å bli en enda dyktigere innkjøper. Lykke til!